Chrapanie Możemy Ci pomóc !

Leczenie chrapania

Jak leczymy chrapanie i bezdechy

Z licznych możliwych zabiegów najnowocześniejszym i najbardziej precyzyjnym jest tzw. radiochirurgia. Metoda ta polega na precyzyjnym skierowaniu fal o wysokiej częstotliwości i niskiej temperaturze w miejsce odpowiedzialne za występowanie chrapania. Dzięki radiochirugii możliwe jest uzyskanie prawidłowej drożności nosa, a także "usztywnienie" tkanek miękkich w obrębie gardła tak, aby nie drgały podczas oddychania.

Zabieg radiochirurgii pozwala uzyskać ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie chrapania. Jest to najbardziej delikatna i precyzyjna metoda leczenia chrapania i bezdechów. Lasery używane w leczeniu chrapania wykorzystują działanie wysokiej temperatury. W porównaniu do zabiegów przy użyciu lasera, radiochirurgia jest daleko bardziej precyzyjna, mniej bolesna, nie powoduje powstawania trudno gojących się oparzeń. Zabieg wykonywany jest w warunkach ambulatoryjnych, co oznacza, że wkrótce po zabiegu można wrócić do swoich obowiązków. Nie ma potrzeby zwalniania się z pracy. Dolegliwości bólowe są niewielkie, a gojenie trwa tylko parę dni.

Zdarza się, że zabieg nie spowoduje pełnego wyeliminowania chrapania. W takiej sytuacji zabiegi należy powtarzać aż do całkowitego ustąpienia objawów albo osiągnięcia stanu, w którym kolejne zabiegi nie wpływają już na dalsze ograniczenie chrapanie.

Diagnostyka bezdechów

U chorych podejrzanych o OBS na podstawie wywiadów i badania przedmiotowego, należy wykonać polisomnografię. Badanie to rejestruje fazy snu (EEG), elektrokardiogram (EKG), elektrookulogram (EOG) , elektromiogram (EMG), ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, przepływ powietrza przez nos i usta, pozycję ciała, wysycenie krwi tlenem (SaO2).

Z uwagi na wysoki koszt aparatury i samego badania u chorych z dużym prawdopodobieństwem aBS wykonuje się badanie przesiewowe, które rejestruje kilka parametrów- SaO2, tętno, ruchy oddechowe klatki piersiowej lub brzucha, pozycję ciała, odgłos chrapania i przepływ powietrza przez nos i jamę ustną. Badanie można wykonać w domu pacjenta.
Zobacz mapkę

Cookies | Copyright (c) 2010 Chrapanie Promed
Designed & created 2009 by Agencja Interaktywna